Jn 10, 22-30

Sasiartzainek Jesus baztertu
22 Negua zen. Jerusalemen tenpluaren sagarapen-jaiak
10,22 tenpluaren sagarapen-jaiak: Jai honetan Judas Makabearrak eginiko tenpluaren garbikuntza eta sagarapena ospatzen ziren (ik. 1 M 4,36-61).
ospatzen ziren, 23 eta Jesus tenpluko Salomonen aterpean
10,23 Salomonen aterpe: Ik. Eg 3,11 oh.
zebilen.
10,23 Salomonen aterpean Eg 3,11; 5,12.
24 Orduan, agintariek inguratu eta esan zioten:
–Noiz arte eduki behar gaituzu zalantzan? Zu bazara Mesias, esaguzu argi eta garbi.
10,24 esaguzu argi Lk 22,67.
25 Jesusek erantzun zien:
–Esan dizuet, eta ez didazue sinesten. Nik neure Aitaren izenean egiten ditudan egintzek ematen dute nire alde testigantza;
10,25 nire egintzek 4,34+.
26 zuek, ordea, ez duzue sinesten, nire ardietakoak ez zaretelako.
10,26 ez duzue sinesten 16,9+.
27 Nire ardiek nire ahotsa entzuten dute, eta nik ezagutzen ditut; haiek atzetik jarraitzen didate,
10,27 ezagutzen ditut 10,14+.
28 eta nik betiko bizia ematen diet: ez dira sekula galduko, eta ez dizkit inork ere eskutik kenduko.
10,28 betiko bizia eman 17,2. // ez dira sekula galduko 6,39+.
29 Eman dizkidan nire Aita denak baino handiagoa da
10,29 Eman dizkidan… handiagoa da: Eskuizkribu askok hau diote: Nire Aitak eman didana beste ezer baino handiagoa da.
, eta ezin ditu inork kendu nire Aitaren eskutik. 30 Aita eta biok bat gara.
10,30 Aita eta Jesus bat dira 17,11+.