Hona hemen zer partekatu nahi dugun zuekin:

  • uste bat
    —gizakiak bere alderdi espirituala berreskuratu beharra dauka—,
  • eta intuizio bat
    —espiritualtasun frantziskotarrak Ebanjelioaren funtsezkoenaren intuizio gisa, ekarririk egin dezake nora ezean gabiltzan sasoi honetan

Asis Sarearen hileroko otoitzaldira parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Hileko azken ostegunetan 19,30ean ospatzen da.

Otoitzaldirako herriak eta lekuak

 

Hilabete honetako gutuna: 95. gutuna

2016ko iraila  95. zenbakia

3. printzipioa. Eguneroko bizimodua: kanporantz, elkartasuna

Sarri beldur izan ohi gara Jainkoarekin aurrez aurre jartzeko, agian ontzat hartuak izateko beharrak ez digulako onik ematen edo agian geure irizpidez begiratuak izateko beldurrez. Baina Jainkoari errukiak aurre hartzen dio. Gure artean ere maitasunak guztia dezakeela, guztia barkatzen duela baldin badakigu, zer egingo ez ote du Jainkoaren maitasunak?

Eguneko Ebanjelioa

Lk 9,51-56

JERUSALEMERA BIDEAN (9,51-19,27)
Ikaslearen baldintzak eta eginkizunak: jarraipena eta misioa (9,51-11,13)
Samariako herrixka batek Jesus hartu ez
51 Mundu honetatik eramana izateko garaia bazetorkiolarik, Jerusalemera
9,51 Mundu honetatik eramana izateko: H.h., Bere jasokundearen. Grekozko hitz honek, 9,31 tx.eko exodoak bezala, Jesusen heriotza, piztuera eta igokundea adierazten ditu batera. // Jerusalemera: Jerusalem da Lukasen obra osoaren erdigunea: Jesusen ibilbidearen helburua batetik, ebanjelariak etengabe oroitaraziko duenez (ik. 13,22.33; 17,11; 19,11.28); eta bestetik, ebanjelioaren predikuaren eta kristau-elkartearen hedakundearen abiapuntua (ik. Eg 1-2).
joateko erabaki sendoa hartu zuen Jesusek.
9,51 Mundutik eramana izan Ik. 2 Erg 2,1.11. // Jerusalemera bidean 9,57; 10,1; 13,22.33; 17,11; 18,31; 19,11.28. Ik. 9,31+.
52 Mandatari batzuk bidali zituen aurretik, eta Samariako
9,52 Samaria: Ik. Mt 10,5 oh.
herri batean sartu ziren Jesusi ostatua prestatzeko. 53 Baina herrikoek ez zuten hartu nahi izan, Jerusalemera zihoala eta. 54 Hori ikusirik, Santiago eta Joan ikasleek esan zioten: «Jauna, aginduko al dugu zerutik tximista erori
9,54 tximista erori: H.h., sua zerutik jaitsi.
eta garbi ditzan?»
55 Baina Jesusek, haiengana itzulirik, haserre egin zien. 56 Gero, beste herri batera joan ziren.