Hona hemen zer partekatu nahi dugun zuekin:

  • uste bat
    —gizakiak bere alderdi espirituala berreskuratu beharra dauka—,
  • eta intuizio bat
    —espiritualtasun frantziskotarrak Ebanjelioaren funtsezkoenaren intuizio gisa, ekarririk egin dezake nora ezean gabiltzan sasoi honetan

Asis Sarearen hileroko otoitzaldira parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Hileko azken ostegunetan 19,30ean ospatzen da.

Otoitzaldirako herriak eta lekuak

 

Hilabete honetako gutuna: 96. gutuna

2016ko urria  96. zenbakia

4. printzipioa. Bidea elkarrekin egin, anaitasunez bizi

Anaitasuna, senidetasuna, zenbaitzuetan zaila gertatzen dela badakigu bai. Baina nork ez du berea balitz bezala bizi izan maite duen senidearen ezina edo mina? Nork ez du bizi izan uneren batean bestearen lekuan jarri nahia beste hori bere zulo beltzetik ateratzeko?

Horrelaxe maite gaitu Jaunak, bereaz hustuz, bereaz ahaztuz, gu zulo beltzetik ateratzeko; gugatik hilez maite gaitu, gu heriotzatik askatzeko, biziarazteko, senidetasunean biziarazteko.

Sakatu hemen, Asisko gutuna e-mailez jasotzeko ( ).


Gutunen biltegia

Eguneko Ebanjelioa

Lk 6,12-19

Lautadako hitzaldia: Jainkoaren erregetzari buruz (6,12-49)
Jesusek hamabi apostoluak izendatu
12 Egun haietako batean, Jesus mendira joan zen otoitz egitera, eta Jainkoari otoitzean igaro zuen gaua.
6,12 Jesus otoitzean 3,21+.
13 Eguna argitu zuenean, ikasleei deitu eta haietako hamabi aukeratu zituen, eta apostolu izena eman zien: 14 Simon -honi Pedro izena eman zion-, honen anaia Andres, Santiago, Joan, Felipe, Bartolome,
6,14-16 Hamabien zerrenda Mt 10,2+.
15 Mateo, Tomas, Santiago Alfeorena, Simon -Zelote
6,15 Zelote: Ik. Mt 10,4 oh.
zeritzana-, 16 Judas Santiagorena eta Judas Iskariote
6,16 Iskariote: Ik. Mk 3,19 oh.
-Jesusen saltzaile gertatu zena-.
Jesusi jende-taldea bildu
17 Jesus, ikasleekin menditik jaitsi ondoren, zelaigune batean gelditu zen. Ikasleetariko asko harekin ziren; baita herriko jende-talde handia ere, Judea osotik, Jerusalemdik eta Tiro eta Sidongo
6,17 Tiro eta Sidon: Ik. Mk 3,8 oh.
itsasaldetik etorria,
6,17 jende-taldea Jesusengana bildu 5,1; 8,4.40; 12,1; Mk 2,13+.
18 hari entzutera eta berak gaitzetatik senda zitzan. Espiritu gaiztoek oinazetuak sendaturik gelditzen ziren. 19 Jende guztiak Jesus ukitu nahi zuen, denak sendatzen zituen halako indar bat baitzerion.
6,19 sendatzeko indarra 5,17+.