Hona hemen zer partekatu nahi dugun zuekin:

  • uste bat
    —gizakiak bere alderdi espirituala berreskuratu beharra dauka—,
  • eta intuizio bat
    —espiritualtasun frantziskotarrak Ebanjelioaren funtsezkoenaren intuizio gisa, ekarririk egin dezake nora ezean gabiltzan sasoi honetan

Asis Sarearen hileroko otoitzaldira parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Hileko azken ostegunetan 19,30ean ospatzen da.

Otoitzaldirako herriak eta lekuak

 

Hilabete honetako gutuna: 110. gutuna

2017ko abendua  110. zenbakia

2. printzipioa. Eguneroko bizimodua: barnerantz, umiltasuna

“Pobre baten Jakinduria” liburutxoan Frai Leonek esaten dio Frantziskori bihotz garbikoa izatea ezeren errudunez sentitzea dela. Eta Frantziskok erantzuten dio bide horretatik beti izango duela zertaz damutua. Bidea ez dela hori, baizik eta begirada Jainkoarengana altxatzea, Berari begiratu, beragan gozatu eta adoratu. Orduantxe soilik utziko diogu geure buruari begiratzeari eta gureaz arduratzeari.

“Zatozte nigana lanpetuok, nahigabetuok, eta nik arinduko zaituztet”.

Sakatu hemen, Asisko gutuna e-mailez jasotzeko ( ).


Gutunen biltegia

Eguneko Ebanjelioa

Jn 1, 6-8.19-28


6 Agertu zen gizon bat Jainkoak bidalia; Joan
1,6 Joan: Ebanjelio honetan Joan izenak Joan Bataiatzailea esan nahi du beti.
zuen izena.
1,6 Joan Bataiatzailea Mt 3,1; Mk 1,4; Lk 1,13; 3,2.
7 Testigu izatera etorri zen, argiaz testigantza egitera, beraren mezuaren bidez sinets zezaten.
1,7 argiaren testigu 1,15.19; 3,27-30; 5,33.
8 Ez zen hura argia, argiaren testigantza egin behar zuena baizik.
1,8 Ez zen argia 1,20.
Joan Bataiatzailearen testigantza
19 Judu-agintariek
1,19 Judu-agintariak: Jatorrizkoak Juduak dio soilik. Noizbehinka, Israel herriko kideak adierazten ditu hitzak (3,25; 4,9.22); baina gehienetan zentzu negatiboa du, Jesus onartzen ez duten judu-agintariak adierazten dituelarik batik bat.
apaiz- eta lebitar-talde bat bidali zioten Joani Jerusalemdik nor zen galdetzera. 20 Hark argi eta garbi aitortu zuen:
–Ni ez naiz Mesias.
1,20 Joanen aitorpena 1,15+.
21 –Orduan, zer? Elias zara? –galdetu zioten.
Joanek erantzun:
–Ez.
–Etortzekoa den profeta
1,21 Etortzekoa den profeta: Dt 18,15 testuan oinarriturik Jesusen garaiko juduek azken aldietako profeta, Moises berri bat, espero zuten.
zara?
Hark erantzun:
–Ez.
1,21 Joan eta Elias Mt 11,14; 17,11-13; Mk 9,13. // Etortzekoa den profeta 6,14; 7,40; Dt 18,15; Eg 3,22; 7,37.
22 Berriro galdetu zioten:
–Nor zaitugu, bada? Bidali gaituztenei erantzunen bat eraman behar diegu. Zer diozu zeure buruaz?
23 Joanek, Isaias profetaren hitzak aipatuz, esan zuen:

–Ni, «Prestatu bidea Jaunari»
basamortuan oihuka ari denaren
ahotsa naiz.
1,23 basamortuan oihuka Is 40,3; Mt 3,3; Mk 1,3; Lk 3,4.

24 Talde hartako batzuk fariseuak ziren. 25 Hauek galdetu zioten:
–Beraz, Mesias ez bazara, ez Elias, ezta etortzekoa den profeta ere, nola ari zara bataiatzen?
1,25-26 Joan bataiatzen 1,33; Mt 21,25; Mk 11,30; Lk 20,4.
26 Joanek erantzun zien:
–Nik urez bataiatzen dut; zeuen artean baduzue, ordea, ezagutzen ez duzuen bat, 27 nire ondoren datorrena, eta ni ez naiz inor hari oinetako lokarriak askatzeko ere.
1,27 nire ondoren datorrena 1,15+. // oinetako lokarriak Mk 1,7; Lk 3,16; Eg 13,25.
28 Hau dena Betanian
1,28 Betania: Zenbait eskuizkribuk Betabara dio. Jordanez beste aldeko Betania hau ez da Lazaro, Maria eta Marta bizi zireneko Betania.
gertatu zen, Jordan ibaiaren beste aldean, han ari baitzen Joan bataiatzen.
1,28 Jordan ibaian 10,40; Mt 3,13.