Hona hemen zer partekatu nahi dugun zuekin:

  • uste bat
    —gizakiak bere alderdi espirituala berreskuratu beharra dauka—,
  • eta intuizio bat
    —espiritualtasun frantziskotarrak Ebanjelioaren funtsezkoenaren intuizio gisa, ekarririk egin dezake nora ezean gabiltzan sasoi honetan

Asis Sarearen hileroko otoitzaldira parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Hileko azken ostegunetan 19,30ean ospatzen da.

Otoitzaldirako herriak eta lekuak

 

Urtero bezala, eskertzekoa da zuen diru laguntza Asis Sarea mantentzeko; sarean parte hartzeko modu bat da.

Joan berri den uztailean egin diegu Asis Sareako urteko kuoten kobrantza garaian bere kontuen zenbakia eman ziguten pertsonei, aipatu kuota kobra genezan.

Puntutxo batzuk argitu nahi ditugu kontu honen inguruan:

  • Aurrez ez dugu adierazi kobraketa noiz egitekoa ginenik
  • Asis Sareak kontu berria du (0182.0326.15.0201525156) eta ez da agertzen Asis Sarearen izena, eta kuoten kobraketa Juan Miguel Dorronsororen izenean egin da (kontuaren arduraduna).

Guzti honek harridura eta aserrea sorrarazi dio bati baino gehiagori, normala denez. Ez zen gure asmoa gauzak horrela egitea, baina uste gabeko gertaerak izan dira eta prozedura desegokian egin dira gauzak.

Barkamena eskatzen dizuegu guzti honengatik. Gure nahia horrelakorik gehiago ez gertatzea.

Irekiak gaude edozein iradokizunari. Deitu Asis Sareako telefono honetara: 646214896

Esker mila

Hilabete honetako gutuna: 94. gutuna

2016ko abuztua  94. zenbakia

2. printzipioa. Eguneroko bizimodua: barnerantz, umiltasuna

Jainkoarekin harremana lantzean sarri desioak jaten gaitu. Eta horregatik presa izaten dugu harreman horretan aurrera egiteko. Eta harremanak guk imajinatutako fruiturik eman ezean, etsi egiten dugu. Ez dugulako gugan halako aldaketarik nabari, edo betiko kontu gaindi ezinetan erortzen jarraitzen dugulako. Ezinbestekoa dugu Jainkoaren erritmora egokitzea, ezinbestekoa egunerokoa konfiantzaz eta pazientziaz apalki bizitzea.

Eguneko Ebanjelioa

Mt 25,14-30

Talentuen parabola
14 «Jainkoaren erregetzarekin, atzerrira irten behar zuen gizonarekin bezala gertatzen da. Bere morroiei dei egin eta ondasunak utzi zizkien: 15 bati bost talentu
25,15 talentu: 6.000 denarioren (ik. Mk 6,37 oh.) baliokidea.
, beste bati bi eta besteari bat, bakoitzari bere trebetasunaren arabera. Gero, alde egin zuen. 16 Bost talentu hartu zituenak inbertitu egin zituen berehala eta beste bost irabazi. 17 Orobat bi talentu hartu zituenak: inbertitu eta beste bi irabazi zituen. 18 Bat bakarra hartu zuenak, aldiz, lurrean zuloa egin eta bertan gorde zuen nagusiaren dirua.
19 «Handik denbora askora, etorri zen nagusia eta morroiei kontuak hartzen hasi zitzaien. 20 Aurreratu zen bost talentu hartu zituena eta beste bost aurkeztu zizkion, esanez: "Jauna, bost talentu utzi zenizkidan; hona beste bost nik irabaziak". 21 Nagusiak esan zion: "Ederki, morroi on eta leiala! Gauza gutxian leial izan zara, askoren buru ipiniko zaitut; sartu zeure jaunaren festa ospatzera".
25,21 morroi leialaren saria 24,46-47; 25,23; Lk 16,10.
22 Aurreratu zen, gero, bi talentuduna eta esan zion: "Jauna, bi talentu utzi zenizkidan; hona beste bi nik irabaziak". 23 Nagusiak esan zion: "Ederki, morroi on eta leiala! Gauza gutxian leial izan zara, askoren buru ipiniko zaitut; sartu zeure jaunaren festa ospatzera". 24 Aurreratu zen talentu bakarra hartu zuena eta esan zion: "Banekien gizon zorrotza zarena, erein ez duzun tokian hartzen eta zabaldu ez duzun tokian biltzen duzuna; 25 beldur nintzen, eta zure talentua lurrean ezkutatu nuen. Hona zeure dirua!" 26 Nagusiak erantzun zion: "Ai morroi gaizto eta alferra! Bazenekien erein ez dudan tokian hartzen dudana eta zabaldu ez dudan tokian biltzen. 27 Beraz, bankuan jarri behar zenuen nire dirua, itzultzean bere korrituekin jaso nezan. 28 Ken iezaiozue, bada, talentua eta eman hamar dituenari. 29 Izan ere, fruitua dakarrenari eman egingo zaio, eta gainezka izango du; fruiturik ez dakarrenari, ordea, daukan apurra ere kendu egingo zaio
25,29 fruitua dakarrenari… kendu egingo zaio: H.h., daukan orori eman egingo zaio eta gainezka izango du; ez daukanari, ordea, daukana ere kendu egingo zaio.
. 30 Eta ezertarako gauza ez den morroi hau jaurti kanpora, ilunpetara. Negarra eta hortz-karraska izango dira han".
25,30 kanpora, ilunpetara 8,12+.