Hona hemen zer partekatu nahi dugun zuekin:

  • uste bat
    —gizakiak bere alderdi espirituala berreskuratu beharra dauka—,
  • eta intuizio bat
    —espiritualtasun frantziskotarrak Ebanjelioaren funtsezkoenaren intuizio gisa, ekarririk egin dezake nora ezean gabiltzan sasoi honetan

Asis Sarearen hileroko otoitzaldira parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Hileko azken ostegunetan 19,30ean ospatzen da.

Otoitzaldirako herriak eta lekuak

 

Hilabete honetako gutuna: 112. gutuna

2018ko otsaila  112. zenbakia

4. printzipioa. Bidea elkarrekin egin, anaitasunez bizi

Fedea aipatzen dugunean konfiantza aipatzen ari gara. Fede asko ala gutxi esatean, konfiantzaren tamainaz ari gara. Maitasunak konfiantza eskatzen du, baina batez ere, maitasunak berak sortzen du konfiantza.

Horregatik behin eta berriz eskatzen diogu Jainko Aitari handitu dezala gugan maitasuna eta konfiantza.

Sakatu hemen, Asisko gutuna e-mailez jasotzeko ( ).


Gutunen biltegia

Eguneko Ebanjelioa

Mt 16, 13-19

Pedrok Jesus Mesiastzat aitortu
13 Feliperen Zesareara
16,13 Feliperen Zesarea: Ik. Mk 8,27 oh.
iritsi zenean, galdera hau egin zien Jesusek bere ikasleei:
–Gizonaren Semea
16,13 Gizonaren Semea 8,20+.
nor dela dio jendeak?
14 Haiek erantzun:
–Batzuek Joan Bataiatzailea dela; beste batzuek Elias; besteek Jeremias edo profetaren bat.
15 Jesusek galdetu zien:
–Eta zuek, nor naizela diozue?
16 Simon Pedrok erantzun:
–Zu Mesias zara, Jainko biziaren Semea.
16,16 Mesias 2,4+. // Jainkoaren Seme 4,3+.
17 Orduan, Jesusek esan zion:
–Zorionekoa
16,17 Zorionekoa 5,3+. // Aitak agertu 11,25-27; Ga 1,16.
zu, Simon, Jonasen semea, hori ez baitizu hezur-mamizko inork
16,17 hezur-mamizko inork: H.h., haragiak eta odolak. Semitismo honek gizakia esan nahi du, berezko duen ahulezia azpimarratuz.
agertu, zeruko nire Aitak baizik. 18 Eta nik hau diotsut: Pedro zara zu, eta harkaitz horren gainean eraikiko dut nik neure eliza; eta herioaren indarrak
16,18 harkaitz horren gainean: Grekozko Petros izena arameerazko Kefas (harkaitz) hitzaren itzulpena da. Aurrez ez zen izen propio bezala erabiltzen, eta I.B.an Jesusek Pedrori ezarritako izen berria bezala bakarrik erabiltzen da. Jatorrizkoan hitz-jokoa dago Petros izenaren eta petra (harkaitz) hitzaren artean; euskaraz, Harkaitz zara zu, eta harkaitz horren gainean… esango bagenu bezala. // herioaren indarrak: H.h., Hadesko ateak. Hades grekozko hitzak, hebreerazko Sheol-en kidekoak, Hildakoen Egoitza adierazten du. Ateak nagusitasuna adierazten du.
ere ez du menderatuko. 19 Jainkoaren erreinuko giltzak emango dizkizut; zuk mundu honetan lotua zeruan ere loturik geldituko da, eta zuk mundu honetan askatua zeruan ere askaturik geldituko da.
16,19 lotu, askatu 18,18; Jn 20,23.